USŁUGI
Jedna z najbardziej doświadczonych
agencji PR w Polsce

Zarządzanie kryzysowe

Praktycznie każdej firmie zdarza się znaleźć w trudnej sytuacji, która nieodpowiednio zarządzana może przerodzić się w kryzys zagrażający jej reputacji.
W skrajnych przypadkach taki kryzys może utrudnić, a nawet czasowo uniemożliwić firmie działalność operacyjną. Dlatego tak ważne jest, by potencjalne zagrożenia zawczasu przewidzieć i przygotować strategie zarządzania nimi oraz by we właściwy sposób zareagować na już zaistniałe sytuacje kryzysowe.

Oferta NBS w zakresie komunikowania kryzysowego obejmuje następujące usługi:

  • Audyt i analiza potencjalnych zagrożeń,
  • Opracowanie scenariuszy i planu kryzysowego,
  • Doradztwo w zarządzaniu zaistniałymi sytuacjami kryzysowymi,
  • Szkolenia w zakresie komunikacji kryzysowej wraz z symulacjami kryzysu.

Przykłady zrealizowanych projektów

Bank AIB
Nadużycia pracownika przyczyną kryzysu wizerunkowego (2002)

AIG
Wpływ kryzysu na europejskie aktywa (2008-2009)

Giełda Papierów Wartościowych
Wdrożenie nowego systemu transakcyjnego WARSET (2000)

Projekty

Pomagamy naszym Klientom osiągać ich cele

Copyright © 2023 NBS Communications. All right reserved.