USŁUGI
Jedna z najbardziej doświadczonych
agencji PR w Polsce

Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie to jedno ze strategicznych zadań zarządzania firmą obejmujące działania z zakresu finansów, marketingu, komunikowania
i przestrzegania prawnych regulacji rynkowych. Celem tych działań jest zapewnienie efektywnej, dwustronnej komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwem
i uczestnikami rynku kapitałowego. Prowadzone prawidłowo przyczyniają się do uzyskania rzetelnej wyceny firmy (definicja za National Investor Relations Institute).

NBS oferuje kompleksowy program relacji inwestorskich.

Nasze usługi obejmują m.in.:

 • Analizę dotychczasowej  komunikacji z inwestorami,
 • Badanie opinii inwestorówna temat spółki (perception study),
 • Pomoc w identyfikacji akcjonariuszy,
 • Opracowanie strategii komunikacji z inwestorami,
 • Pomoc w opracowaniu „equity story”,
 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych, w tym prezentacji spółki, wyników finansowych etc.,
 • Doradztwo przy tworzeniu serwisu dedykowanego inwestorom na stronie www spółki,
 • Wsparcie w przygotowaniu raportów rocznych, w tym raportów rocznych on-line,
 • Organizacja roadshow i konferencji w kraju i zagranicą,
 • Doradztwo dotyczące wypełniania obowiązków informacyjnych,
 • Bieżące kontakty z inwestorami, wsparcie działu RI spółki.

Działania skierowane do potencjalnych inwestorów realizujemy również w ramach kampanii wspierających publiczne oferty akcji oraz inne transakcje na rynku kapitałowym.

Przykłady zrealizowanych projektów

Tauron Polska Energia
Jedna z największych polskich spółek energetycznych (2010-2013)

Program Prywatyzacji na lata 2008-2011
Planowana sprzedaż około 800 spółek przez Skarb Państwa

Projekty

Pomagamy naszym Klientom osiągać ich cele

Copyright © 2022 NBS Communications. All right reserved.