USŁUGI
Jedna z najbardziej doświadczonych
agencji PR w Polsce

Public Affairs

Każda firma działa w swoim ekosystemie, którego nieodzowną częścią są instytucje państwowe, branżowe, samorządowe czy organizacje pozarządowe, których działania mogą znacząco wpływać na sytuację branży czy przedsiębiorstwa.

Dlatego każda firma musi monitorować na bieżąco ich działania i podejmować odpowiednie kroki z jednej strony w celu zminimalizowania ewentualnego negatywnego wpływu na działalność firmy, a z drugiej w celu dopasowania modelu biznesowego do nowo zaistniałej sytuacji.

Oferta NBS w zakresie Public Affairs obejmuje następujące usługi:

  • Monitoring sytuacji politycznej, prawnej, regulacyjnej, administracyjnej, na szczeblu krajowym, samorządowym i unijnym, pod kątem potencjalnego wpływu na klienta lub jego branżę.
  • Regularne raporty dotyczące otoczenia instytucjonalnego klienta oraz alerty w razie wydarzeń mogących istotnie wpłynąć na sytuację firmy.
  • Identyfikacja interesariuszy kluczowych dla działalności klienta oraz ich postaw.
  • Doradztwo w planowaniu działań w zakresie Public Affairs, budowaniu i wdrażaniu strategii.

Projekty

Pomagamy naszym Klientom osiągać ich cele

Copyright © 2023 NBS Communications. All right reserved.